HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
07/10/2016

-   Đơn xin dự thi (theo mẫu: Tải mẫu)

-  Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp đại học, Bảng điểm đại học.

-  Bản sao hợp lệ chứng chỉ chuyển đổi (nếu có).

-   Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương

  (theo mẫu: Tải mẫu)

-  Bản sao hợp lệ các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động để chứng nhận

   thời gian thâm niên công tác.  

-  Bản sao hợp lệ giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên.  

-  4 ảnh 3x4 mới chụp không quá 6 tháng ghi họ tên, ngày tháng năm sinh. 

- 01 giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng)

Từ khóa:
Top