HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
07/10/2016

-   Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu: Tải mẫu)

-   Sơ yếu lý lịch (theo mẫu: Tải mẫu sơ yếu lý lịch và lý lịch khoa học

-   Lý lịch khoa học (theo mẫu)

-   Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (photo công chứng) 

-   Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trình độ thạc sĩ (photo công chứng)

-   Chứng chỉ ngoại ngữ (photo công chứng)

-   Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học (theo mẫu: Tải mẫu)

-   Sáu bản bài luận về dự định nghiên cứu (đóng thành quyển) 

-   Sáu bản sao về các bài báo khoa học (chụp trang bìa, mục lục, nội dung)(nếu có)

-   Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, bản chính)

-   Hai phong bì dán tem

-   Hai ảnh 4x6.

Từ khóa:
Top