CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
24/08/2016
 

Tên: Viện Đào Tạo Sau Đại Học

Địa chỉ: Tòa nhà HIU - Tầng 16 - 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại:   028.7308.3456 bấm phím 3440

Thời gian làm việc:

- Buổi sáng (8h00 - 12h00)           

- Buổi chiều (13h00 - 17h00) 

- Buổi tối (18h00 - 19h00)  
           

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ PHỤ TRÁCH NGÀNH TẠI VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TS. Thái Hữu Tuấn

Phó Viện Trưởng

Viện Đào tạo Sau Đại Học

TS. Vũ Trực Phức

Trưởng ngành Quản trị kinh doanh

TS. Mai Thị Trúc Ngân

Trưởng ngành Tài chính Ngân hàng

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Phương

Trưởng ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Luật kinh doanh

PGS.TS Phan An

Trưởng ngành Việt Nam Học

PGS.TS Phạm Thị Mai

Trưởng ngành Chuyên khoa I

Chuyên ngành Xét nghiệm Y học

Lê Hồng Hạnh

Trợ lý giáo vụ

Nguyễn Thị Kim Hiền

Thư ký


Từ khóa:
Top