Cơ Cấu Tổ Chức Viện Đào Tạo Sau Đại Học
24/08/2016
 

Tên: Viện Đào Tạo Sau Đại Học

Địa chỉ: Tầng 1 - Số 03 Hoàng Việt, Phường 04, Quận Tân Bình

Điện thoại: 08.6660.7621    

E mail:  hanhlh@hiu.vn           

Phó Viện Trưởng: TS. Thái Hữu Tuấn

Điện thoại: 090.3847944

Email:tuanth@hiu.vn

Giới thiệu về Phó Viện trưởng 

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Viện: TS. Thái Hữu Tuấn, Phó Viện Trưởng

Cán bộ phụ trách ngành:

TT

Cán bộ

Phụ Trách

1

TS. Mai Thị Trúc Ngân

Trưởng ngành Tài Chính Ngân Hàng

2

PGS. TS Phan An

Trưởng ngành Việt Nam Học

 3

TS. Vũ Việt Hằng

Trưởng ngành Quản Trị Kinh Doanh

4
 PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Phương

Trưởng ngành Quản Trị Kinh Doanh -

Chuyên ngành Luật Kinh Doanh

 5  TS. Trương Hải Bằng Trưởng ngành Khoa Học Máy Tính

6

ThS. Lê Hồng Hạnh

Trợ lý giáo vụ ngành Quản Trị Kinh Doanh

7

ThS. Nguyễn Tuyên Linh

Trợ lý giáo vụ ngành Khoa Học Máy Tính

Từ khóa:
Top