Danh Sách Giáo Viên Thỉnh Giảng
25/08/2016

STT

GIÁO SƯ GIẢNG DẠY

NƠI CÔNG TÁC

TÊN MÔN GIẢNG DẠY

1

TS. Nguyễn Đình Thuân

Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Cơ sở dữ liệu nâng cao,

Công nghệ tri thức và ứng dụng

2

TS. Võ Xuân Thể

Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan

Công nghệ phần mềm nâng cao,

Hệ hỗ trợ quyết định

3

PGS. TS Vũ Thanh Nguyên

Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nâng cao, Quản lý dự án phần mềm

4

PGS.TS.Trần Công Hùng

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Thành Phố Hồ Chí Minh

Mạng và Truyền dữ liệu nâng cao,

Truyền thông Đa phương tiện

5

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm

Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học

6

TS. Vũ Thanh Hiền

Đại Học Kinh Tế Tài Chính

Khai phá dữ liệu,

Phân tích và thống kê dữ liệu

7

TS. Lê Xuân Trường

Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh

An toàn và bảo mật dữ liệu,

Thị giác máy tính

8

PGS.TS Đỗ Văn Nhơn

Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Trí tuệ nhân tạo nâng cao, Máy học,

Logic mờ và ứng dụng

9

TS. Nguyễn Hòa

Đại Học Sài Gòn

Lý thuyết độ phức tạp tính toán

10

PGS. TS Lê Hoàng Thái

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Tp.HCM

Mạng Nơron và ứng dụng,

Hệ điều hành phân tán và tính toán cụm

11

TS. Tân Hạnh

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Thành Phố Hồ Chí Minh

Lập trình hướng đối tượng với Java nâng cao,

Xử lý song song và phân tán


Từ khóa:
Top