ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VÀ GIẢNG DẠY
25/08/2016

  

 

 

TS. Thái Hữu Tuấn

- Phó Viện Trưởng Viện Đào tạo Sau Đại Học

- Email: tuanth@hiu.vn                 

- Điện thoại: 0903 847 944

- VP làm việc: Viện Đào tạo Sau Đại học - Lầu 16 - Tòa nhà HIU

- Địa chỉ trường: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

- Lý lịch khoa học

   

  

TS. Vũ Trực Phức

- Trưởng ngành Quản trị kinh doanh

- Email: phucvt@hiu.vn

- VP làm việc: Viện Đào tạo Sau Đại học - Lầu 16 - Tòa nhà HIU

- Địa chỉ trường: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

- Lý lịch khoa học

  


 

  

TS. Mai Thị Trúc Ngân

- Trưởng Ngành Tài chính ngân hàng

- Email: nganmtt@hiu.vn

- VP làm việc: Viện Đào tạo Sau Đại học - Lầu 16 - Tòa nhà HIU

- Địa chỉ trường: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

- Lý lịch khoa học

    

  

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

- Trưởng ngành Luật kinh doanh

- Email: phuongnth66@hiu.vn

- VP làm việc: Viện Đào tạo Sau Đại học - Lầu 16 - Tòa nhà HIU

- Địa chỉ trường: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

- Lý lịch khoa học

  


 

  

PGS. TS. Phan An

- Trưởng ngành Việt Nam học

- Email: 

- VP làm việc: Viện Đào tạo Sau Đại học - Lầu 16 - Tòa nhà HIU

- Địa chỉ trường: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

- Lý lịch khoa học

  


 

  

PGS. TS. Phạm Thị Mai

- Trưởng ngành Xét nghiệm y học

- Email: maipt@hiu.vn

- VP làm việc: Khoa Xét nghiệm Y học

- Địa chỉ trường: 213 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

- Lý lịch khoa học

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

 


Từ khóa:
Top