Giới thiệu Phó Viện trưởng phụ trách Viện đào tạo sau đại học
07/04/2017

TS. Thái Hữu Tuấn hiện nay là Phó Viện Trưởng Viện Đào Tạo Sau Đại Học tại ĐHQT Hồng Bàng. TS. Tuấn có quá trình công tác chuyên môn 37 năm và nhận nhiệm vụ phụ trách Viện Đào Tạo Sau Đại Học từ tháng 10/2015 đến nay. 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 1976 – 1980, TS. Tuấn tốt nghiệp Cử nhân Triết học tại Đại học Tổng Hợp TP.HCM chuyên ngành Chủ nghĩa Xã hội khoa học. Năm 1985 – 1989, ông bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Đại học tổng họp Kief - Ucraina (Liên Xô cũ), chuyên ngành Chủ nghĩa Xã hội khoa học - ngành Triết học.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TS. Tuấn từng giảng dạy tại ĐH Tổng hợp TP.HCM, ĐH Đại cương – ĐHQG TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng.

Các chức vụ TS. Tuấn từng trải qua: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Marketing TP.HCM, Phó Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng văn hóa ĐH Tôn Đức Thắng.

Từ tháng 10/2015 đến nay, TS. Tuấn nhận nhiệm vụ làm Phó Viện Trưởng – Viện Đào Tạo Sau Đại Học, Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng.

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

TS. Tuấn nghiên cứu về chính sách nhà nước, nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và nguyên lý cơ bản của Lý luận về Chủ nghĩa Xã hội Khoa học.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Sách

TS. Thái Hữu Tuấn là chủ biên Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Nhà xuất bản Đại học tổng hợp Tp.HCM, 1993; Hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Nhà xuất bản Đại học tổng hợp Tp.HCM, 1994; Hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Nhà xuất bản Đại học đại cương, 1998.

  • Bài báo khoa học đã công bố

TS Thái Hữu Tuấn với nhiều bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí Triết học, Tạp chí lý luận chính trị, Tạp chí khoa học xã hội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Trường ĐHKHXH&NV, Tạp chí khoa học chính trị, Kỷ yếu Hội thảo khoa học- ĐH Tôn Đức Thắng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ và TCCN, Tạp chí ĐHQT Hồng Bàng, Kỷ yếu hội thảo Việt Nam - Ấn Độ, bối cảnh mới, tầm nhìn mới, Kỷ yếu hội thảo Học viện chính trị quốc gia và Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỷ yếu hội thảo 20 năm Bình Dương, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Hà Nội, Tạp chí khoa học đại học quốc tế Hồng Bàng.

  • Công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện

Đề án thành lập Trường Đại học Marketing trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng bán công Marketing, năm 2002 là công trình nghiên cứu khoa học của TS. Tuấn đã được thực hiện.

  • Bằng khen

TS. Thái Hữu Tuấn nhận Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 2, Bằng khen của Bộ Tài chính về thành tích đào tạo ở trường năm 2001, Bằng khen của Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam năm 2007, và năm 2011, Bằng khen của UBND tỉnh An Giang năm 2012 về chiến dịch mùa hè xanh, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2002, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng năm 2012, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng năm 2017, và nhận nhiều giấy khen của các đơn vị Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Trích từ Lý lịch Khoa học của TS. Thái Hữu Tuấn

Từ khóa:
Top