BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH LỚP VS15CH2-MT1
22/02/2017

THÔNG BÁO

        Viện Đào tạo Sau đại học thông báo về việc bảo vệ đề cương ngành Khoa học máy tính lớp VS15CH2.MT1 và các học viên khoáá trước chưa  bảo vệ.

 Thời gian và địa điểm

  • Thời gian: lúc 8h00 ngày 04/03/2017.
  • Địa điểm: Phòng họp A, lầu 1, Số 03 Hoàng Việt, Phường 04, Quận Tân Bình. 

 Học viên tham gia lưu ý

  • Trang phục bảo vệ lịch sự.
  • Học viên bảo vệ theo thứ tự trong danh sách (xem danh sách đính kèm)

                                                                                                                        

 

VIỆN SAU ĐẠI HỌC

Từ khóa:
Top