DANH SÁCH BẢO VỆ TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH NGÀY 11-08-2017
01/08/2017

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN

 

LỚP CAO HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2012,2013

 

HỘI ĐỒNG NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2017

STT

MASSV

Họ

Tên

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

Thời gian

 

1

126011019

Phạm Kim

Phượng

Nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói với Raspberryry PI

TS Bùi Văn Minh

13g30 – 14g10

 

2

126011012

Trần Nhật

Huy

Bảo mật trong Wimax và thuật toán mã hoá AES

TS Bùi Văn Minh

14g10-14h50

 

3

136011010

Phạm Đình

Tài

Xây dựng chương trình nhận diện bài hát dạng MP3 qua đoạn ghi âm

TS. Vũ Thanh Hiền

14g50 – 15g30

 

Từ khóa:
Top