BẢO MẬT TRONG WIMAX VÀ THUẬT TOÁN MÃ HÓA AES
20/10/2017

Tóm tắt

 

          Ngày nay với xu thế phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và viễn thông là hai lĩnh vực có những bước tiến rõ nét nhất. Trong đó, công nghệ mạng không dây đang ngày một phát triển và đang trở nên phổ biến trong các tổ chức, doanh nghiệp... Và WiMAX là một trong những công nghệ không dây đang được quan tâm nhất hiện nay. Nó có khả năng cung cấp kết nối vô tuyến băng rộng với tốc độ truy cập cao và cự ly vùng phủ sóng lớn. Tuy nhiên, cũng giống như các mạng không dây khác, nhược điểm lớn nhất của WiMAX là tính bảo mật do sự chia sẻ môi trường truyền dẫn và những lỗ hổng tại cơ sở hạ tầng vật lý.

          Tính bảo mật của mạng không dây WiMAX dựa trên ba quá trình cơ bản là chứng thực, trao đổi khóa và mã hóa dữ liệu. Chứng thực giữa hai thiết bị là bước đầu tiên trong quá trình nghiên cứu bảo mật mạng không dây. Từ đó xác định tính an toàn của các thiết bị để chúng tiếp tục thực hiện quá trình trao đổi khóa. Dựa trên các khóa mã được trao đổi giữa BS và SS, hệ thống thực hiện việc mã hóa bằng thuật toán AES các thông tin cần thiết và truyền đi trong mạng.

          Đồ án này sẽ đi tìm hiểu quá trình bảo mật mạng WiMAX, đó là quá trình chứng thực và trao đổi khóa được thực hiện khi thiết lập cơ chế bảo mật mạng dựa trên cấu trúc khung các bản tin trao đổi giữa BS và SS. Bên cạnh đó trình bày chi tiết về thuật toán mã hóa AES được dùng trong mạng WiMAX. Sử dụng phần mềm Matlab để mô phỏng quá trình mã hóa và giải mã dựa vào thuật toán AES, bên cạnh đó ta đi mô phỏng tấn công bằng phương pháp Brute Force để thể hiện tính bảo mật thông tin khi sử dụng thuật toán mã hóa AES.

          Đồ án được chia thành bốn chương được trình bày như sau:

 Chương 1: Giới thiệu chung về WiMAX

          Chương này sẽ giới thiệu đến người đọc một số vấn đề cơ bản về mạng WiMAX, cấu trúc và các kỹ thuật được sử dụng trong các lớp PHY và MAC của mạng không dây WiMAX.

Chương 2: Các kỹ thuật bảo mật trong WiMAX

          Chương này sẽ giới và mô tả quá trình bảo mật của mạng WiMAX. Bao gồm quá trình chứng thực, quá trình trao đổi khóa và quá trình mã hóa dữ liệu. Dựa vào cấu trúc khung các bản tin, các chứng nhận số và các giao thức trao đổi thông tin trong mạng.

Chương 3 : Thuật toán mã hóa AES

          Chương này trình bày chi tiết các thủ tục được dùng trong quá trình mã hóa và giải mã sử dụng thuật toán AES. Đưa ra các ưu nhược điểm của thuật toán này cùng một số phương án tấn công đã có thể gây ảnh hưởng đến thuật toán mã hóa AES cũng như mạng WiMAX.

Chương 4:  Chương trình mô phỏng thuật toán mã hóa AES

            Chương này ta sẽ thực hiện mã hóa và giải mã các trường hợp dữ liệu đầu vào khác nhau, và thực hiện mô phỏng việc tấn công để tìm khóa mã bằng phương pháp Brute Force để chứng tỏ rằng trong thời điểm hiện tại thuật toán này mang tính bảo mật cao.

Click vào đây để xem nội dung

Từ khóa:
Top