ĐẶC TRƯNG SURF TRONG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHẦN MỀM HỖ TRỢ AN NINH SIÊU THỊ
07/09/2016
Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Từ khóa:
Top