ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI VỚI RASPBERRY PI 2
20/10/2017

TÓM TẮT

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng nhanh góp phần nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt sự ra đời và phát triển các công nghệ mới nhằm tạo ra sự tự động hóa, sự tiện lợi trong xã hội cũng như trong công nghiệp. Theo luồng phát triển đó, các dự án nhà thông minh (SmartHome) lần lượt ra đời, góp phần tiện lợi hơn cho cuộc sống hiện đại. Gần đây, những nghiên cứu về nhận dạng giọng nói dần được ứng dụng vào lĩnh vực này. Ở một số nước trên thề giới, việc điều khiển bằng giọng nói đã được nghiên cứu, ứng dụng vào đời sống và sản xuất đã ra đời vài năm trở lại đây. Như ở MỸ đã được ứng dụng để điều khiển robotcam trong y khoa. Riêng ở nước ta lĩnh vực này còn khá mới. Do đó chúng ta cần có sự đầu tư để nghiên cứu theo kịp công nghệ mới này để phục vụ cho nhu cầu xã hội.

Thấy được khả năng phát triển và nhu cầu tìm hiểu về điều khiển bằng giọng nói của chính bản thân và của những người yêu thích mong muốn được sử dụng công nghệ này, tôi đã bắt tay vào thực hiện nghiên cứu đề tài: “Điều khiển thiết bị bằng giọng nói sử dụng thiết bị Raspberry Pi”


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 : Giới thiệu

Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu và những nội dung chính yêu cầu nghiên cứu. Qua đó trình bày xu hướng ứng dụng và nhu cầu thực tiễn về một số thiết bị điện được điều khiển thông qua giọng nói với Raspberry Pi.

1.2: Tổng quan tài liệu

Trình bày tổng quan về các bước thực hiện chọn thiết bị, phần mềm cài đặt, lý thuyết về xử lý tiếng nói và công nghệ liên quan từ đó chọn giải pháp thực hiện cho luận văn

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Khái niệm về âm thanh

Giới thiệu về âm thanh và nhiễu âm thanh trong qua trình xử lý và nhận dạng tiếng nói.

2.2 Tổng quan về xử lý tiếng nói

Tổng quan về xử lý tiếng nói

2.3 Xử lý tín hiệu số trong xử lý tiếng nói

Giới thiệu các thuật toán xử lý tín hiệu số trong xử lý tiếng nói

2.4 Nhận dạng tiếng nói

Giới thiệu về nhận dạng tiếng nói với những từ riêng lẻ và câu

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU KHIỂN THIÊT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

Giới thiệu về cách nhận dạng giọng nói, tổng hợp âm thanh và nền tảng thực hiện trong luận văn

CHƯƠNG 4: ĐIỀU KHIỂN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Xây dựng các chức năng của hệ thống đang có, từ việc điều khiển thủ công đến điều khiển bằng giọng nói cũng như việc tương tác hỗ trợ lẫn nhau giữa chế độ điều khiển thủ công và điều khiển bằng giọng nói.


CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI

Trình bày tổng kết lại những kết quả đạt được của luận văn, những mặt còn hạn chế và hướng phát triển của đề tài trong tương lai để tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh ứng dụng rộng rãi với mô hình điều khiển thiết bị điện thông qua giọng nói.

Click vào đây để xem nội dung

Từ khóa:
Top