KỸ THUẬT DI TRÚ MÁY ẢO TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
07/09/2016

TÓM TẮT

Điện toán đám mây cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng tiện ích đến người dùng trên toàn thế giới. Dựa trên một mô hình pay-as-  you-go, nó cho phép lưu trữ các ứng dụng phổ biến từ nhiều người dùng khác nhau. Tuy nhiên, trung tâm dữ liệu đám mây tiêu thụ một lượng lớn năng lượng điện dẫn đến chi phí  vận hành cao và thải ra lượng lớn khí carbon dioxide (CO2) đối với môi trường. Vì  vậy, chúng ta cần có giải pháp điện toán đám mây xanh không chỉ có thể giảm thiểu
chi phí hoạt động mà còn làm giảm tác động đến môi trường. Trong đề tài này, trình bày các công nghệ điện toán đám mây; công nghệ ảo hóa; nguyên lý và mô hình điện  toán đám mây; các  thuật  toán di  trú máy ảo  trong điện  toán đám mây. Mục đích  là để cải  thiện việc sử dụng các  tài nguyên  tính  toán dựa trên QoS và giảm  tiêu thụ năng lượng trong các trung tâm dữ liệu. Các kết quả của đề tài được mô phỏng trong môi trường  mô  phỏng  điện  toán  đám  mây CloudSim. Kết quả chứng minh rằng mô hình điện toán đám mây có nhiều tiềm năng lớn vì nó mang lại lợi ích đáng kể cho cả nhà cung cấp tài nguyên đám mây và người tiêu dùng. Đồng  thời, nó cũng chứng minh khả năng cải  thiện hiệu quả năng  lượng tiêu thụ cao theo các kịch bản khối lượng công việc động.

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Từ khóa:
Top