ỨNG DỤNG LUẬT TUẦN TỰ TRONG KHAI THÁC HÀNH VI SỬ DỤNG WEB
07/09/2016

TÓM TẮT

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiều lĩnh vực. Trong số đó, có thể kể đến sự bùng nổ của công nghệ World Wide Web, do những lợi ích của nó mang lại nên nhu cầu của nó ngày càng phổ biến. Phần lớn các trang Web có thể được truy cập hàng ngàn lần mỗi ngày, đặc biệt là
những trang Web thương mại. Vấn đề là làm cách nào để thu thập những thông tin này nhằm phân tích xem người dùng duyệt gì, cần gì để có thể cho chiến lược quan trọng trong mô hình thương mại của các doanh nghiệp hiện tại. Các thông tin này thường được lưu trữ trong Web log. Chính vì vậy, khai thác tri thức từ Web log để quyết định đúng đắn và đáp ứng kịp thời sẽ giúp các tổ chức trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh, cải tiến, thiết kế trang Web đạt đến một đỉnh cao mới trong lĩnh vực thương mại điện tử. Khám phá những thông tin ẩn từ dữ liệu Web log được gọi là khai thác hành vi sử dụng Web. Mục đích của việc khám phá các mẫu tuần tự phổ biến trong dữ liệu Web log là để có được thông tin về các hành vi truy cập của người sử dụng với mục đích dự đoán và tìm nạp trước các trang Web mà người dùng có khả năng truy cập.  Kỹ thuật khai thác dữ liệu thông thường được đề xuất là không hiệu quả vì chúng cần phải được tái thực hiện mỗi lần thay đổi truy cập và cũng đòi hỏi nhiều lần quét CSDL. Khai thác mẫu tuần tự là quá trình áp dụng các kỹ thuật khai thác dữ liệu vào một CSDL tuần tự cho các mục đích phát hiện các mối quan hệ tương quan tồn tại giữa một danh sách có thứ  tự các sự kiện. Nhiệm vụ khám phá mẫu tuần tự phổ biến là một thách thức bởi vì các thuật toán cần xử lý một số tổ hợp của các trình tự. Trong luận văn này, các thuật toán khai thác mẫu tuần tự phổ biến được thực hiện. Từ đó trích xuất luật tuần tự và điều này được thử nghiệm trên dữ liệu nhật ký Web. Các kết quả thực nghiệm chứng minh cho tính hiệu quả được đưa ra trong luận văn này.

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Từ khóa:
Top