XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DIỆN BÀI HÁT DẠNG MP3 QUA ĐOẠN GHI ÂM
06/10/2017

TÓM TẮT

 Nhận diện âm thanh nói chung và nhận diện âm thanh qua đoạn ghi âm nói riêng là một kỹ thuật nhận diện một phần nhỏ nội dung trong toàn bộ những âm thanh được ghi âm từ nguồn tổng hợp cho trước. Nhận diện âm thanh đã đi được những bước phát triển to lớn từ những năm trước đây. nhiều nhiều công trình nghiên cứu được đưa ra nhằm tăng tính hiệu quả, kết quả ngày càng được hoàn thiện và có độ chính xác cao.

Trong luận văn chủ yếu tập trong tìm hiểu quá trình chuyển đổi âm thanh, biến đổi âm thanh, cách thức xử dữ liệu âm thanh, phân tích quá trình so khớp nguồn âm thanh ghi âm với dữ liệu được lấy mẫu. Phân tích nhằm đưa ra thuật toán nhận diện những tần số ít âm thanh đặc trưng, tiến hành lưu trữ, so khớp và đánh giá quá trình trả về kết quả.

Click vào đây để xem nội dung

Từ khóa:
Top