CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI CHIA SẺ TRI THỨC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
25/08/2017

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Chương 1, tác giả sẽ giới thiệu khái quát về đề tài nghiên cứu bao gồm các nội dung Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài, Mục tiêu nghiên cứu, Câu hỏi nghiên cứu, Đối tượng nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Ý nghĩa thực tiễn của đề tài và Cấu trúc của nghiên cứu.

 1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
  1. Tính cấp thiết

   Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, khả năng hội nhập vào nền kinh tế thị trường của các tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khác nhau như sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, khả năng hoạch định chiến lược, tận dụng thời cơ, tối đa hóa chi phí, mở rộng đối tượng khách hàng và sử dụng nguồn lực con người hay nói cách khác là việc tận dụng giá trị tri thức vô hình trong chính tổ chức của mình. Hành vi chia sẻ tri thức là một trong những yếu tố không thể tách rời, vô cùng quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào, đặc biệt là các tổ chức xem tri thức như là một tài sản vô hình như các tổ chức hoạt động trong ngành ngân hàng.

   Có nhiều nghiên cứu khác nhau cho rằng quản lý tri thức phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật và bỏ qua (hoàn toàn hoặc một phần) yếu tố vô cùng quan trọng đó là văn hóa tổ chức. Để có thể vận dụng hiệu quả nguồn tài sản vô hình này, các mô hình quản lý tri thức mới cần nhấn mạnh sự làm việc hiệu quả và hợp tác giữa tất cả các cá nhân tại các bộ phận trong tổ chức, từ đó tạo ra môi trường văn hóa tốt hơn cho việc chia sẻ tri thức nhằm thực hiện một cách hiệu quả các chiến lược quản lý tri thức. Để làm được điều đó, các tổ chức cần xây dựng nền văn hóa chia sẻ tri thức nhằm thúc đầy, khuyến khích cán bộ nhân viên làm việc nhóm, sử dụng tốt tri thức cá nhân và tri thức tập thể giúp cho tri thức trong tổ chức được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Văn hóa của từng cán bộ nhân viên là yếu tố tác động mạnh đến hiệu quả của hành vi chia sẻ tri thức và giao tiếp trong tổ chức. Hành vi chia sẻ tri thức chỉ có thể đạt được hiệu quả khi gắn liền với văn hóa tổ chức và được tổ chức khuyến khích phát triển. Vì vậy, văn hóa tổ chức đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc khuyến khích hành vi chia sẻ kiến thức phát triển.

   Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, thay đổi liên tục, nhanh chóng, hành vi chia sẻ tri thức cho phép cán bộ nhân viên có thể tái sử dụng nguồn tri thức đã có và làm mới nguồn tri thức từ nhiều nguồn với nhiều cách khác nhau. Trong những năm gần đây, nhiều nhà nghiên cứu và học giả đã đặt vấn đề sự cần thiết tạo ra nền văn hóa chia sẻ tri thức trong tổ chức và thực hiện các chiến lược kinh doanh đa dạng và thân thiện hơn. Đồng thời, các tổ chức trên toàn thế giới nói chung và các tổ chức hoạt động trong ngành ngân hàng nói riêng đã và đang cố gắng thực hiện giới thiệu kỹ năng quản lý tri thức có hiệu quả bằng cách khuyến khích cán bộ nhân viên nâng cao hành vi chia sẻ tri thức trong quá trình làm việc hàng ngày để trí tuệ của họ được sử dụng rộng rãi, đạt được hiệu quả công việc, giúp tổ chức phát triển nhanh chóng và bền vững.

  2. Lý do hình thành đề tài

Ngân hàng là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng tại Việt Nam đã kịp thời xây dựng nhiều loại hình dịch vụ tài chính phục vụ đa dạng các đối tượng. Hai đối tượng quan trọng mà các ngân hàng luôn hướng đến là các tổ chức kinh doanh và khách hàng cá nhân, đặc biệt với thị trường bán lẻ đang có tiềm năng phát triển rất mạnh, có ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng và của nền kinh tế. Từ đó cho thấy, muốn thỏa mãn và phục vụ tốt nhất yêu cầu của khách hàng, các ngân hàng cần sử dụng nguồn lực tri thức có hiệu quả và cấp thiết để có thể cạnh tranh hoàn toàn với các đối thủ trong nước và các tổ chức tài chính ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài đang ấp ủ kế hoạch tấn công vào thị trường Việt Nam. Các tổ chức ngân hàng nhận ra rằng trong quá trình quản lý tri thức, hành vi chia sẻ tri thức là một trong những yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng thực hiện tốt hơn các chiến lược quản lý tri thức cũng như sự tồn tại trong môi trường cạnh tranh đầy thách thức như hiện nay.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều các nghiên cứu về việc nâng cao hành vi chia sẻ tri thức trong các tổ chức ngân hàng tại Việt Nam, khi các cán bộ nhân viên làm việc trong môi trường cạnh tranh cao, liệu có mối quan hệ nào giữa hành vi chia sẻ tri thức, văn hóa, cấu trúc hay các yếu tố khác của tổ chức hay không. Vấn đề cấp thiết đặt ra là cần thực hiện khảo sát để tìm ra các yếu tố tác động đến hành vi chia sẻ tri thức, đánh giá một cách tổng quát hiệu quả tác động của các yếu tố đến hành vi chia sẻ tri thức như thế nào nhằm đề xuất các đề xuất và giải pháp nhằm nâng cao hành vi chia sẻ tri thức trong ngân hàng. Vì vậy, đề tài “Các yếu tố tác động đến hành vi chia sẻ tri thức tại các Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) trên địa bàn Q.4, Thành phố Hồ Chí Minh” được chọn để nghiên cứu.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Xác định các nhân tố tác động đến hành vi chia sẻ tri thức.

Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến hành vi chia sẻ tri thức.

Đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao hành vi chia sẻ tri thức của cán bộ nhân viên trong các ngân hàng TMCP trên địa bàn Quận 4 (Q.4) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

1.3. Câu hỏi nguyên cứu

Có hay không có các nhân tố tác động đến hành vi chia sẻ tri thức của cán bộ nhân viên trong các ngân hàng TMCP trên địa bàn Q.4, tại TP.HCM?

Mức độ tác động đến các hành vi chia sẻ tri thức như thế nào?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các cán bộ nhân viên làm việc tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn Q.4, TP.HCM. Tác giả thực hiện khảo sát đối tượng nghiên cứu tại các chi nhánh và phòng giao dịch các ngân hàng trên địa bàn Q.4, TP.HCM, không khảo sát các cán bộ nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên quận và tỉnh thành khác.

Thời gian thực hiện  khảo sát từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 11 năm 2016.

 

 

1.5. Phương pháp nghiên cứu

            Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp hỗn hợp, kết hợp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.  Trong đó phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng phỏng vấn 20 nhân viên để điều chỉnh thang đo và điều chỉnh xây dựng bảng câu hỏi; Nguyên cứu định lượng bằng các công cụ Cronbach’s Apha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính.

1.6. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu

Kết quả nghiên cu xác định các yếu tố và mức độ nh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của cán bộ nhân viên, là cơ sở khoa học cho các nhà quản lý ngân hàng hiểu rõ hơn về hành vi chia sẻ tri thức trong nội bộ tổ chức và tìm ra các giải pháp tập trung thực hiện để có thể sử dụng tối đa nguồn tri thức vô hạn từ cán bộ nhân viên.

1.7. Cấu trúc nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu bao gồm năm chương:

Chương 1: Mở đầu:  Giới thiệu cơ sở hình thành đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Các lý thuyết, học thuyết, mô hình làm nền tảng cho việc nghiên cứu, tóm tắt các nghiên cứu đã được kiểm định tại một số nước trên thế giới.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu: Xây dựng thang đo, cách thức chọn mẫu, biến quan sát, công cụ thu thập dữ liệu, quá trình thu thập thông tin, kỹ thuật phân tích dữ liệu, kiểm định thang đo, phân tích EFA và kiểm định mô hình, hồi quy tuyến tính.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu: Trình bày kết quả nghiên cứu.

Chương 5: Kết luận: Tóm tắt, thảo luận kết quả nghiên cứu, đóng góp ý nghĩa thực tiễn của đề tài, đề xuất một số giải pháp áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, hạn chế của đề tài và hướng đề xuất nghiên cứu tiếp theo.

 
Từ khóa:
Top