CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THOẢ MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH QUẬN 4
02/03/2017

TÓM TẮT

Ngày nay, khi đất nước ngày càng phát triển xã hội đòi hỏi cao hơn về chất lượng cuộc sống thì con người càng mong muốn có những sự thay đổi tích cực trong công việc tại nơi mình đang công tác để thoả mãn những yêu cầu tự con người đặt ra.

Sau khi tiến hành nghiên cứu các lý thuyết và các nghiên cứu trước đây của các tác giả trong và ngoài nước về sự thoả mãn và hài lòng của nhân viên, qua việc nghiên cứu thực tiễn “Các yếu tố tác động đến sự thoả mãn của nhân viên tại công ty TNHH MTV DV CIQ4”, tác giả đã phỏng vấn chuyên gia đồng thời sử dụng thang đo 5 mức độ của Likert để khảo sát sơ bộ nhân viên tại công ty và xây dựng được bảng khảo sát gắn với tình hình thực tế tại công ty. Và tác giả cho ra mô hình nghiên cứu với 6 biến độc lập và 31 biến quan sát, tác giả xây dựng mẫu khảo sát trên 225 mẫu đã thu về 167 mẫu hợp lệ và tiến hành phân tích. Dựa trên công cụ là phần mềm SPSS 20, tác giả đã phân tích số liệu lần 1 qua các bước: Đánh giá độ tinh cậy Cronbach’s Alpha, Phân tích nhân tố EFA, Phân tích hồi quy... sau đó loại các biến không phù hợp và tiến hành phân tích lần 2 và tác giả đưa ra được mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh với 7 biến độc lập ảnh hưởng đến sự thoả mãn của nhân viên tại công ty và với việc phân tích hồi quy tác giả kết luận được 4 yếu tố làm ảnh hưởng đến sự thoả mãn của nhân viên tại công ty TNHH MTV DV CIQ4 gồm có: Phúc lợi, Điều kiện gắn kết công việc, Đồng nghiệp và Tiền lương, trong đó yếu tố Phúc lợi có tác động mạnh mẽ đến sự thoả mãn của nhân viên nhất.

Qua việc đề tài nghiên cứu “Các yếu tố tác động đến sự thoả mãn trong công việc của nhân viên tại công ty TNHH MTV DV CIQ4”, tác giả mong muốn đóng góp cho công ty dữ liệu về sự thoả mãn của nhân viên một cách khách quan và trung thực nhất để công ty có hướng nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực trong thời gian sắp tới một cách tốt hơn.

Click vào đây để xem nội dung
Từ khóa:
Top