PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
18/01/2017

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

          Việt Nam thực hiện quá trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế đã đặt ra nhiều thách thức cho các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Đó là sự tham gia của các tập đoàn tài chính đa quốc gia, các ngân hàng nước ngoài có thế mạnh về tài chính, kỹ thuật và công nghệ. Tự do hóa thương mại và tự do hóa tài chính ngày càng sâu rộng, nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng có thể phát triển rất nhanh và vượt xa khả năng đáp ứng của các định chế trung gian tài chính hiện có trong nước. Các ngân hàng thương mại nước ngoài có đủ năng lực về vốn và công nghệ trong việc chiếm lĩnh thị trường tài chính Việt Nam. Cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) chỉ bảo hộ cho các ngân hàng Việt Nam đến hết năm 2010, nên thời gian tới các NHTM Việt Nam sẽ phải cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng nước ngoài. Tình hình đó buộc các NHTM phải có những bước cải cách mạnh mẽ trong định hướng phát triển chiến lược kinh doanh của mình, thiết kế các sản phẩm dịch vụ và phương thức giao dịch với khách hàng.

Những năm gần đây, Việt Nam với chính sách pháp luật có những thay đổi tích cực để phù hợp với nền kinh tế hội nhập; tình hình an ninh chính trị ổn định, mức thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao,… tất cả những điều trên chính là tiền đề và động lực để phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ (NHBL) ở Việt Nam. Các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam không che giấu kế hoạch chiếm lĩnh thị phần trong lĩnh vực bán lẻ như HSBC, Citibank... Dịch vụ NHBL đã được các NHTM Việt Nam xác định là xu hướng phát triển lâu dài và bền vững. Vì vậy, NHTM nào đã xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ NHBL đều có nguồn thu bền vững và phát triển lâu dài. Đây là một lựa chọn đúng đắn, tất yếu và cũng đầy thách thức.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của dịch vụ NHBL, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hồ Chí Minh ngoài việc cung cấp các sản phẩm truyền thống như huy động vốn và tín dụng còn hoạch định rõ rằng việc phát triển dịch vụ NHBL chính là chiến lược kinh doanh lâu dài của mình. Tuy nhiên, do hoạt động trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ và năng lực tài chính của chi nhánh chưa thật sự vững mạnh nên quá trình phát triển dịch vụ NHBL tại đây vẫn còn một số hạn chế nhất định, tỷ lệ nợ xấu đối với dịch vụ NHBL tại chi nhánh tăng từ 1,14% năm 2013 lên 2,7% năm 2015; hay tổng mức doanh thu phí dịch vụ NHBL khá nhiều biến động, năm 2014 giảm khá nhiều so với năm 2013… Xuất phát từ thực tế này, tôi đã chọn đề tài:“Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hồ Chí Minh”làm đề tài nghiên cứu luận văn với mong muốn góp phần để dịch vụ NHBL tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hồ Chí Minh có thể phát triển mạnh mẽ hơn.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung:

          Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về dịch vụ NHBL tại NHTM; phân tích thực trạng và đánh giá hoạt động dịch vụ NHBL của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng các giải pháp phát triển dịch vụ NHBL của chi nhánh trong thời gian tới.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể:

          Đề tài tập trung giải quyết 03 vấn đề:

          + Hệ thống hóa những lý thuyết cơ bản về  hoạt động kinh doanh NHBL

          + Phân tích,  nhận  xét, đánh giá về thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hồ Chí Minh.

          + Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHBL tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nói chung và chi nhánh Hồ Chí Minh nói riêng.

Phát triển dịch vụ NHBL tại NHTM

- Các tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ NHBL

1.3 Khung lý thuyết

 

Tổng quan về dịch vụ NHBL tại NHTM

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL tại một số NHTM trên thế giới

 

 

 

 

 


         

Hình 1. 1: Khung lý thuyết của đề tài

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)

1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:Dịch vụ NHBL của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đang được triển khai tại chi nhánh Hồ Chí Minh.

- Khách thể nghiên cứu: Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên làm việc tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng và khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

          - Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu Thực trạng hoạt động NHBL tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 2013 - 2015 và giải pháp phát triển cho giai đoạn từ 2016 - 2020.

          - Phạm vi không gian: Các hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hồ Chí Minh.

          - Phạm vi thời gian:

          + Số liệu thứ cấp: thu thập số liệu trong 3 năm giai đoạn từ 2013 - 2015 qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

          + Số liệu sơ cấp là kết quả khảo sát tiến hành từ tháng 06 đến tháng 07 năm 2016.

1.5 Câu hỏi nghiên cứu

            -Thực trạng dịch vụ NHBL tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hồ Chí Minh như thế nào?

            - Hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hồ Chí Minh?

            - Giải pháp nào cần thiết để phát triển dịch vụ NHBL tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hồ Chí Minh?

  • Giả thiết nghiên cứu:

Để trả lời ba câu hỏi nghiên cứu trên, các giải thiết được đặt ra là:

  • Hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hồ Chí Minh chưa thật sự hiệu quả, còn nhiều mặt hạn chế
  • Sự phát triển của thị trường, yêu cầu của khách hàng, trình độ của cán bộ, công nghệ thông tin … ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hồ Chí Minh.

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

1.6.1 Ý nghĩa khoa học

- Hệ thống hóa và hoàn thiện lý luận về dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong điều kiện hoạt động của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hồ Chí Minh.

- Đề tài sau khi hoàn thành có ý nghĩa tham khảo, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển dịch vụ bán lẻ của Chi nhánh, phục vụ cho cán bộ nắm được tổng quan về các dịch vụ bán lẻ của chi nhánh, hệ thống hóa cơ sở lý luận trong nghiệp vụ bán lẻ: huy động vốn, lãi suất, cơ chế điều hành lãi suất, chính sách tiền tệ, cho vay…

1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn

    Đề tài được thực hiện từ những vấn đề thực tiễn qua thời gian công tác cũng như nghiên cứu tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hồ Chí Minh . Đề tài chứa đựng nhiều thông tin về thị trường, về các đối thủ cạnh tranh, về các sản phẩm… có ý nghĩa quan trọng đối với Chi nhánh, là căn cứ để lãnh đạo Chi nhánh ra các quyết định phục vụ cho công tác quản trị điều hành cũng như các giải pháp phát triển các dịch vụ bán lẻ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

1.7 Cấu trúc luận văn

            Luận văn gồm có 5 chương:

            - Chương 1: Mở đầu

            - Chương 2: Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu liên quan

            - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

            - Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

            - Chương 5: Giải pháp, kiến nghị và

Click vào đây để xem nội dung

Từ khóa:
Top