QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH (VCB HCM)
29/08/2016

TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Chi nhánh Hồ Chí Minh” được thực hiện trong vòng 6 tháng với mục tiêu phân tích, đánh giá thực trạng của VCB HCM từ đó chỉ ra những hạn chế trong hoạt động QTRRTD mà ngân hàng đang đối mặt để đưa ra những giải pháp phù hợp và thuận lợi nhất để ngân hàng vận dụng nhằm khắc phục những yếu kém trong hoạt động QTRRTD của đơn vị.

Để đánh giá một cách chính xác nhất hoạt động của VCB HCM trong 3 năm (2013-2015), tác giả đã thực hiện khảo sát thông qua bảng câu hỏi đối với 200 cán bộ, nhân viên VCB HCM và 100 khách hàng của VCB HCM. Qua đó, tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá hoạt động kinh doanh nói chung và công tác QTRRTD tại VCB HCM nói riêng.

QTRRTD là một hoạt động xuyên suốt của ngân hàng, trong xu thế cạnh tranh khốc liệt của ngành ngân hàng hiện nay và trong quá trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế của ta hiện nay thì ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa sản phẩm thì ngân hàng phải đổi mới và hoàn thiện hệ thống QTRR nói chung và QTRRTD nói riêng một cách tốt nhất. Các yếu tố để đánh giá về hoạt động QTRRTD thì rất rộng, bao hàm nhiều yếu tố, khi nghiên cứu nội dung này, tác giả chỉ đưa ra các chỉ tiêu cơ bản, thông dụng, thường gặp và hay sử dụng để đánh giá, khái quát một phần nào đó của toàn bộ hoạt động QTRRTD hiện nay của ngân hàng. Tuy nhiên, kết quả đó cũng đóng góp một phần nào đó về những luận điểm để xây dựng và hoàn thiện hoạt động QTRRTD của VCB HCM trong quá trình tái cơ cấu, hội nhập và phát triển.

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Từ khóa:
Top