QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG AN
06/09/2016

TÓM TẮT

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam là ngân hàng được thành lập sớm nhất ở Việt Nam với chức năng nhiệm vụ chính là huy động vốn của dân, vốn ngân sách nhà nước để cho vay đầu tư phát triển, xây dựng, bổ sung vốn kinh doanh, xuất - nhập khẩu, kinh doanh tiền tệ và các mảng dịch vụ ngân hàng. Với thế mạnh về nguồn vốn giá rẻ, tiềm lực tài chính mạnh nên BIDV rất chú trọng đến công tác cho vay nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên việc đẩy mạnh dư nợ tín dụng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước suy thoái, khủng hoảng. Điều này tạo ra những ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vay vốn, một số bị chiếm dụng vốn nên không khả năng trả nợ vay khi đến hạn. Đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Long An” sẽ tập trung nghiên cứu lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Tỉnh Long An và các ngân hàng thương mại.

           Trên cơ sở thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV, tác giả đã đưa ra một số giải pháp trọng yếu nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác quản trị, đồng thời cũng kiến nghị đến ngân hàng nhà nước Việt Nam và BIDV một số vấn đề nhằm hỗ trợ các giải pháp cho các ngân hàng thương mại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng.

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Từ khóa:
Top