ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN THAM DỰ LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2/2017
12/12/2017
 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2/2017


- Thời gian tổ chức lễ: 7h30 ngày 06/01/2018 (thứ bảy) tại Hội trường - cơ sở 215 Điện Biên Phủ
- Đăng ký tham dự lễ: từ ngày 05/12 đến ngày 30/12/2017 (thứ 7) tại đây.
- Đăng ký lễ phục: từ ngày 22/12 đến 14h00 ngày 05/01/2018 (thứ 6) - tại Phòng Tài chính kế toán, lầu 1 - cơ sở 215 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh.
- Nhận lễ phục: từ ngày 22/12 đến 14h00 ngày 05/01/2018 (thứ 6) - tại Phòng Quản lý cơ sở vật chất, lầu 8 - cơ sở 215 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh.
- Trả lễ phục: Sinh viên hoàn trả lễ phục trước 17h00 ngày 16/01/2018 - tại Phòng Quản lý cơ sở vật chất (sinh viên xuất trình biên lai) - lầu 8, cơ sở 215 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh.
>>> Đăng ký trực tuyến tại đây
Từ khóa:
Top