CHUYỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ VĂN PHÒNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
15/08/2016

Viện đào tạo Sau đại học chuyển từ cơ sở 28-30 Ngô Quyền, P. 6, Q.5 về Lầu 1, số 03 Hoàng Việt, P 4, Q Tân Bình.

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               

Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng  08  năm 2016

 THÔNG BÁO

V/v chuyển cơ sở đào tạo và văn phòng Viện Đào Tạo Sau Đại Học

Viện đào tạo Sau đại học thông báo chuyển địa điểm cơ sở đào tạo và văn phòng Viện Đào Tạo Sau Đại Học, từ  28-30 Ngô Quyền, P6, Quận 05 về Lầu 01- số 03 đường Hoàng Việt, P4, Quận Tân Bình.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên.

Trân trọng

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Từ khóa:
Top