DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH BẢO VỆ ĐÈ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ
27/03/2019

                                        DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

                                 BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Theo Quyết định số: 185/QĐ-HIU ký ngày 06 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Lầu 16 (Phòng 16.8) - 215 Điện Biên Phủ, F.15, Quận Bình Thạnh

Thời gian: 8g00, ngày 29/03/2019

STT

MSHV

Họ

Tên

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

Ghi chú

1

179602003

Trần Băng

Dương

Tác động của công nghệ đến hiệu quả kinh tế nuôi tôm nước lợ các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

 

 

2

179602014

Nguyễn Xuân

Hải

Các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác tổ chúc đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

3

179602013

Nguyễn Anh

Tuấn

Gắn bó nghề đánh bắt trên biển của ngư dân tàu cá Bình Thuận

PGS.TS Đinh Phi Hổ

 

4

179602008

Quách Hữu

Lộc

Mối quan hệ giữa sự gắn kết, hài lòng và lòng trung thành của bác sĩ đối với các Bệnh viện công lập tại TP.HCM

PGS.TS Đinh Phi Hổ

 

5

179602005

Nguyễn Hồ

Hải

Duy trì nhân tài trong lĩnh vực công nghiên cứu trường hợp TP.HCM

PGS.TS Đinh Phi Hổ

 

 

Từ khóa:
Top