Tuyển sinh Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Mã 62340102) năm 2018
30/01/2018
25/01/2018
I.   HÌNH THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển.
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm tập trung.
III. ĐIỀU KIỆN: người đăng ký dự tuyển đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ đúng ngành hoặc phù hợp với ngành Quản trị kinh doanh. Nếu có bằng thạc sĩ kinh tế - không thuộc Quản trị kinh doanh - sau khi trúng tuyển phải học bổ sung kiến thức.
2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
3. Đáp ứng 1 trong các yêu cầu về ngoại ngữ sau:
a) Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là tiếng Anh. 
b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.
c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc qua kỳ kiểm tra trình độ tiếng Việt của Nhà trường.
5. Một bài luận về dự định nghiên cứu (Đề cương bài luận về dự định nghiên cứu theo hướng dẫn tại Phụ lục 1).
6. Có ít nhất một thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành (phụ lục 2).
IV. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN:
1.   Đánh giá hồ sơ dự tuyển: xét kết quả học tập ở bậc đại học và thạc sĩ. 
2.   Đánh giá bài luận về dự định nghiên cứu: thí sinh trình bày vấn đề dự định nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn. Các thành viên trong Tiểu ban chuyên môn sẽ đánh giá hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu và việc trình bày, trao đổi xung quanh dự định đề tài nghiên cứu, trình Hội đồng tuyển sinh xét duyệt.
V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 01 bộ hồ sơ dự tuyển bao gồm:
- Đơn dự tuyển (theo mẫu: ĐƠN XIN DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 2018.pdf);
- Lý lịch khoa học (theo mẫu: LÝ LỊCH KHOA HỌC TIẾN SĨ.pdf);
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trình độ thạc sĩ;
- Bản sao công chứng bảng điểm trình độ thạc sĩ;
- Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học (06 bản);
- Đề cương nghiên cứu (06 quyển);
- Thư giới thiệu (Theo mẫu:MẪU THƯ GIỚI THIỆU CỦA NHÀ KHOA HỌC.pdf );
- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan (nếu có); 
VI. THỜI GIAN TUYỂN SINH:
- Nhận hồ sơ: đến ngày 30/04/2018.
- Xét tuyển: 20/05/2018.
VII. LỆ PHÍ: 10.000.000đ/hồ sơ.
Lưu ý: Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng bằng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo công văn 191/BGD-GDĐH ngày 08/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cnvb.deta.edu.vn.


Liên hệ: VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
215 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM (Tầng 24).
Website: http://graduate.hiu.vn/; Email: haovtp@hiu.vn; ĐT: 028.7308 3456 – nội bộ 3440.

 

Phụ lục 1
GỢI Ý VIẾT ĐỀ CƯƠNG BÀI LUẬN VỀ DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị Kinh doanh cần nghiên cứu kỹ những yêu cầu đối với bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh và các tiêu chí đánh giá thí sinh của tiểu ban chuyên môn. 
Bài luận cần hiện rõ trí tuệ, niềm say mê, tính nghiêm túc, những điểm mạnh và tích cực của thí sinh về đề tài, lĩnh vực dự định nghiên cứu; trình bày bằng một văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp thông tin rõ nét về thí sinh (thông tin cần có tính mới, không lặp lại). Bài luận có thể trình bày theo những nội dung chính sau đây:
1. Giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài, lĩnh vực nghiên cứu
1.1. Lý do chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.
1.2. Tính thời sự, tính sáng tạo và sự không trùng lặp với các công trình đã công bố.
- Phân tích, đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.
- Nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà đề tài, lĩnh vực nghiên cứu cần tập trung nghiên cứu giải quyết.
1.3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1.5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.
1.6. Dự định về những đóng góp mới của đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.
1.7. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu và triển vọng ứng dụng kết quả nghiên cứu.
1.8. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.
2. Khả năng thực hiện đề tài, lĩnh vực nghiên cứu của thí sinh.
2.1. Những dự định, kế hoạch và sự chuẩn bị của thí sinh về dự định nghiên cứu.
2.2. Lý do chọn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là cơ sở đào tạo.
2.3. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.
2.5. Kiến thức, sự hiểu biết và những kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác) thể hiện qua những dự định giải quyết nội dung của đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.
Chương 1: ....
1.1. ...
1.1.1. ...
1.1.1.1. ... (tối đa tiểu mục gồm 4 chữ số)
1.2. ...
................
Chương 2: ...
2.1. ...
................
Chương 3: ...
................
Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo
2.6. Đề xuất người hướng dẫn (nếu có)
 Thí sinh dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Phụ lục 2

(MẪU THƯ GIỚI THIỆU CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ –
 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Họ và tên người giới thiệu:………………………………………………………
Cơ quan công tác:………………………………………………………………
Chuyên môn công tác: ……………………………… Chức vụ: ………………
Điện thoại cơ quan:…………………....... Điện thoại DĐ :……………………
Fax:………………………………….. Email:…………………………………
Chức danh:………… Ngành:……………………………Năm phong:…………
Học vị:…………….. Chuyên ngành:……………………..... Năm bảo vệ:……
Giới thiệu người dự tuyển là (Ghi rõ họ và tên):………………………………
Căn cứ Điều 6 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng quy định điều kiện đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, tôi có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
1. Về phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp.
2. Về năng lực hoạt động chuyên môn.
3. Về phương pháp làm việc.
4. Về khả năng nghiên cứu.
5. Về khả năng làm việc theo nhóm.
6. Những điểm mạnh và yếu của người dự tuyển.
7. Triển vọng phát triển về chuyên môn.
8. Trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án.
9. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
Tôi xin cam đoan về những nhận xét, đánh giá trên đây là chính xác, khách quan và đúng sự thật; kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng quan tâm xem xét, đánh giá và quyết định.
        .............,  ngày       tháng 01 năm 2018
   Người giới thiệu
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Phụ lục 3
BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)
Ghi chú: Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, cơ sở đào tạo cần gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương.
Từ khóa:
Top