DANH SÁCH BẢO VỆ TỐT NGHIỆP NGÀNH VIỆT NAM HỌC CẢ NGÀY 11-08-2017
01/08/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN

LỚP CAO HỌC VIỆT NAM HỌC KHÓA 2014, 2015

HỘI ĐỒNG NGÀY 11 THÁNG 08 NĂM 2017

STT

MASSV

Họ

Tên

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

 

1

156032004

Từ Vũ

Huân

Hoạt động du lịch khu di tích lịch sử Căn Cứ Rừng Sác Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Phan Huy Xu

 

2

156032010

Nguyễn Thị

Trang

Cộng đồng công giáo người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Phan An

 

3

156032001

Trần Dũng

Cảm

Tết Nguyên Tiêu của người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Phan An

 

4

156032009

Lê Văn

Thanh

Văn hóa ứng xử của công ty quảng cáo Cao Sao Băng tại thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Phan Huy Xu

 

5

156032011

Nguyễn Anh

Vũ

Du lịch làng nghề Phú Quốc - Hiện trạng và giải pháp

PGS.TS Phan Huy Xu

 

6

156032006

Mai Thị Ánh

Nguyệt

Lễ Cưới Người Chăm ISLAM ở Thành Phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Phan An

 

7

156031005

Đinh Thị Mỹ

Lan

Biến đổi khí hậu tác động đến du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư An Giang

PGS.TS Phan Huy Xu

 

8

146031011

Lê Thị Minh

Vân

Trang sức của phụ nữ Việt ở thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng

 

9

156032005

Trần Thanh

Mau

Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh tiểu học qua truyện lịch sử tranh Việt Nam

TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú

 

 

Từ khóa:
Top