Nộp luận văn ngành Việt Nam Học 2015 – 2017 (đợt 2)
14/09/2017

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG                                                                                                                      

 VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                                                                                                                                   


THÔNG BÁO

V/v Nộp luận văn ngành Việt Nam Học 2015 – 2017 (đợt 2)

Và các khóa trước nhưng chưa ra hội đồng bảo vệ

 

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nộp luận văn ngành việt Nam Học khóa 2015 – 2017 (đợt 2) và các khóa trước chưa ra bảo vệ.

 

Thời gian và địa điểm
  • Gia hạn thời gian bảo vệ luận văn (đối với khóa 2015 đợt 2)
  • Thời gian: từ ngày 15/09/2017 – 30/09/2017
  • Địa điểm: Văn phòng Viện, lầu 24, 215 Điện Biên Phủ, P15, Quận Bình Thạnh.

     

Hồ sơ đăng ký tham gia bảo vệ
  • Hoàn tất phiếu liệt kê hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn tốt nghiệp (download trong mục biểu mẫu của website Viện).
  • Học viên khóa 2015 đợt 2 đăng ký ra bảo vệ luận văn phải có đơn xin gia hạn đã được duyệt.
  • Học viên khóa 2015 đợt 01 trở về trước thì phải bổ sung biên lai đóng tiền phạt luận văn trễ 5.000.000đ/luận văn do đã hết thời gian được gia hạn.
  • Trường hợp học viên chưa hoàn tất luận văn, thì phải làm đơn xin gia hạn (thời gian xin gia hạn tối đa là 6 tháng tính từ thời điểm Viện ra thông báo). Mẫu đơn xin gia hạn học viên download từ mục biểu mẫu trên website Viện.
  • Thời gian nhận đơn xin gia hạn: 15/09/2017 – 30/09/2017.

 

VIỆN SAU ĐẠI HỌC


Từ khóa:
Top