VĂN HÓA GIAO TIẾP TẠI CÔNG TY DU LỊCH CỔ PHẦN DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI TST TOURIST
21/12/2017

Mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài

          Văn hóa giao tiếp của doanh nghiệp là một phần trong văn hóa doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng và duy trì, phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp và đây là nguồn nội lực to lớn của mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó, môi trường làm việc ngày càng trở nên đa dạng, nên càng đòi hỏi văn hóa giao tiếp phải được xây dựng có tính kế thừa nhằm giữ được các giá trị truyền thống.

          Các doanh nghiệp cần xác định rõ là văn hóa giao tiếp là thành phần cốt lõi để định hình một thương hiệu. Chính văn hoá giao tiếp trong hoạt động kinh doanh chính là bí quyết làm nên sự khác biệt của các công ty với nhau, tạo uy tín, danh tiếng và sức sống cho các công ty, phát huy tối đa năng lực của các cá nhân và hướng họ về mục tiêu chiến lược của công ty, giúp doanh nghiệp vươn tới thành công nhờ vào nguồn nội lực của chính mình.

          Vì thế, để xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp điều tiên quyết cần làm đó chính là văn hóa giao tiếp. Văn hóa giao tiếp doanh nghiệp không chỉ là những giao tiếo trong nội bộ doanh nghiệp, mà còn là văn hóa giao tiếp với đối tác trong nước và ngoài nước, với khách hàng truyền thống. Điều này đặc biệt rõ ràng với các công ty kinh doanh lữ hành du lịch quốc tế, khi các đối tác cung cấp dịch vụ trải rộng khắp cả nước cũng như trên thế giới với đủ mảng dịch vụ khác nhau như lưu trú, vận chuyển, ăn uống....đỏi hỏi doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa giao tiếp tinh tế nhằm gắn chặt mối quan hệ để ngày càng hợp tác và phát triển hơn.

          Văn hóa giao tiếp trong doanh nghiệp thể hiện sự uy tín, tính chuyên nghiệp và bài bản trong hoạt động của doanh nghiệp, điểu này giúp cho doanh nghiệp giữ vững hình ảnh và niềm tin của khách hàng trước các đối thủ cạnh tranh khác. Văn hóa giao tiếp còn thể hiện sự kinh doanh cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp, tăng cường niềm tin của khách hàng và đối tác giúp việc định hướng chiến lược cũng như kế hoạch đề ra mang tính hiện thực và thành công cao.

  Xuất phát từ tầm quan trọng và tính thực tế của đề tài, tôi chọn đề tài ‘Văn hóa giao tiếp tại Công ty Du Lịch Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại TST Tourist.

 2. Mục tiêu nghiên cứu:
 • Tìm hiểu thực tế văn hóa giao tiếp trong Công ty Du lịch Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại TST Tourist.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì và phát huy văn hóa giao tiếp tại Công ty Du lịch Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại TST Tourist.
 1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề:

               Đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề Văn hóa giao tiếp. Các đề tài nghiên cứu đã làm rõ các khái niệm về các khái niệm về ứng xử, vai trò của văn hóa trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp trong kinh doanh.

  Có nhiều luận văn nghiên cứu cùng nội dung đề tài nhưng chỉ giới hạn ở văn hóa giao tiếp trong doanh nghiệp và khách hàng nhưng chưa đề cập đến văn hóa với đối tác kinh doanh trong nước và ngoài nước  một cách đầy đủ và toàn diện. Chính vì thế đây là nét mới trong đề tài tôi chọn để đưa vấn đề văn hóa giao tiếp có liên hệ đến đối tác trong và ngoài nước.

               Các sách liên liên quan đến văn hóa giao tiếp: Nguyễn Tất Thịnh (2006) – ‘Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam’: tác giả đã đưa ra những câu chuyện minh họa cụ thể trong đời sống qua đó làn nỏi bật các giá trị về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong doanh nghiệp mà ở đó mỗi cá nhân hay một tổ chức có thể tạo ra và khẳng định được giá trị của văn hóa của doanh nghiệp.  Võ Bá Đức (2012) ‘Cẩm nang văn hóa ứng xử và giao tiếp nơi công sở’: tác giả đã chỉ ra được các giá trị về văn hóa và chứng minh văn hóa là vấn đề nhạy cảm, ngoài những tác đọng tích cực của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thì cũng có những tác động tiêu cực và làm cho các lĩnh vực văn hóa – xã hội có lúc bị giao động, mất phương hướng. Hương Lan (2001) ‘ Nghệ thuật giao tiếp hữu hiệu nơi công sở’ : tác giả khẳng định mỗi người là một thế giới, trong thế giới đó có biết bao nhiêu điều không hoàn toàn giống với những điều đang tồn tại trong thế giới của người khác. Để tìm được tiếng nói chung và tạo sự hòa hợp trong hai thế giới đó, là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật đó sẽ giúp tạo được hiệu quả cao nhất để có thể đắc nhân tâm trong quan hệ chung và trong công việc mà chúng ta đang gắng sức hoàn thiện. Cuốn sách cung cấp những thông tin bổ ích để tạo sự tự tin trước khi giao tiếp với đồng nghiệp cũng như xây dựng được những mối quan hệ thiết yếu cho mình.

               Các công trình nghiên cứu của nước ngoài như: Leil Lowndes - ‘How to talk to anyone’: cuốn sách đưa ra những quy tắc vàng trong giao tiếp dành cho mọi đối tượng độc giả dù là sinh viên, nhân viên bán hàng, doanh nhân, nhà quản lý, chính trị gia.. cuốn sách trang bị cho người đọc kiến thức, kỹ năng và cao hơn nữa là thủ thuật giao tiếp. Jacq ueline Whitmore – “ Business Class etiquette essentials for success at work’: tác giả đưa ra các quy tắc xã giao lịch sự trong xã hội, trong kinh doanh và trong doanh nghiệp. cuốn sách hướng dẫn và phân tích các kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua làm việc nhóm, thông qua việc gìn giữ các mối quan hê cũng như các phương pháp ứng xử với khách hàng, đồng nghiệp với sự kính trọng và nhã nhặn nhằm tăng sự tín nhiệm, lợi nhuận và định hướng cho doanh nghiệp.

 2. Đối tượng, phạm vi, thời gian nghiên cứu:
 • Không gian văn hóa giao tiếp giữa nhân viên và Lãnh đạo Công ty Du Lịch Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại TST Tourist.
 • Văn hóa giao tiếp giữa nhân viên và khách hàng Công ty Du Lịch Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại TST Tourist.
 • Đối tượng nghiên cứu mà đề tài hướng tới là văn hóa giao tiếp thể hiện trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đối tác dựa trên văn hóa giao tiếp của doanh nghiệp được khảo sát tại Công ty Du Lịch Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại TST Tourist từ khi cổ phần hóa đến nay, cụ thể từ 12/201 đến nay.
 1. Phương pháp nghiên cứu:
 • Phương pháp quan sát thông qua thực tế, xác định rõ mục và các đối tượng được quan sát và ghi chép lại những hoạt động giao tiếp tại Công ty Du Lịch Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại TST Tourist.
 • Phương pháp phân tích; qua phân tính để đánh giá thực trạng văn hóa giao tiếp tại công ty cũng như đưa ra các dự đoán và biện pháp để cải thiện, phát huy.
 • Phương pháp thống kê; dựa trên tình hình hoạt động tại công ty, các số liệu về nhân sự làm việc của Công ty Du Lịch Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại TST Tourist, các lý do xin việc và nghỉ việc liên quan đến văn hóa công ty trong đó văn hóa giao tiếp là vấn đề trọng tâm để thống kê cũng như dựa vào khảo sát sự hài lòng của khách hàng và đối tác để làm cơ sở phân tich sâu
 • Phương pháp đánh giá; đánh giá theo cặp so sánh giữa nhân viên và nhân viên, lãnh đạo và nhân viên, nhân viên với khách hàng, lãnh đạo với đối tác để có các kết luận chính xác và đúng trọng tâm đề tài.
 1. Ý nghĩa của nghiên cứu:
 • Luận văn nhằm là rõ thêm các vấn đề về văn hóa giao tiếp trong hoạt động của Doanh nghiệp, cụ thể là tại Công ty Du Lịch Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại TST Tourist.
 • Phân tích các yếu tố quan trọng trong văn hóa giao tiếp của doanh nghiệp trong việc phát triển văn hóa doanh nghiệp
 • Phân tích các yếu tố về văn hóa giao tiếp trong kinh doanh giữa công ty và hai chủ thể là đối tác trong nước và đổi tác nước ngoài để khẳng định tính chuyên nghiệp, uy tín trong hoạt động kinh doanh
 1. Cấu trúc của luận văn:

Ngoài phần mở đầu, luận văn chia làm ba chương:

Chương 1 đề cập các nội dung lý luận chung về các khái niệm về văn hóa, giao tiếp và văn hóa giao tiếp doanh nghiệp. Bên cạnh đó là phần giới thiệu về Công ty Du Lịch Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại TST Tourist với quá trình hình thành và phát triển cũng như sơ đồ tổ chức và cơ cấu hoạt động.

Chương 2: Nêu rõ thực trạng văn hóa giao tiếp tại Công ty Du Lịch Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại TST Tourist qua đó làm rõ các mối quan hệ trong giao tiếp giữa nhân viên và nhân viên, nhân viên với lãnh đạo và lãnh đạo với nhân viên cũng như văn hóa giao tiếp của công ty với khách hàng, với đối tác trong và ngoài nước. 

Chương 3:Khẳng định vai trò của văn hóa giao tiếp tại công ty cũng như đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa ứng xử tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch và Thương Mại TST Tourist.

Cuối cùng là mục kết luận, danh mục tham khảo, và phụ lục.

Click vào đây để xem nội dung

Từ khóa:
Top